Scientific American MIND-erikoislehti kirjoitti mielestä (Volume 16, Number1).

Inhorealistiset ajatustutkijat, jotka eivät hyväksy ajatusta dualismista edes kännissä tai huumeissa kekkaloidessaan, jolloin ruumis ja mieli tuntuvat itsestäänselvästi toisistaan täysin erillisiltä olioilta, eivät ole pystyneet löytämään mieltä aivoista edes uusilla aivonkuvauskoneillaan, jotka todistavat kuitenkin vääjäämättömästi, että useimmissa aivoissa todella tapahtuu jotakin, kun ihminen ajattelee. Mutta eri ihmisillä aivojen eri osat valaistuvat samaa tehtävää ratkoessaan ! 

Tietoisuuden sijainnista tai olomuodosta yleensä, ei meillä ole sen enempää varmuutta kuin muinaisilla kreikkalaisilla, joiden mielestä ajattelemme sydämellä. Ja kas kummaa, niinhän me tieteettömän fiktion vääntäjät sanomme vielä nykyisinkin oikeiden tiedemiesten kiusaksi.

Luovuudestakin lehdessä kirjoitetaan. Ja sanotaan mm, että me kaikki olemme luovia ihmisiä, joiden luovuutta järkevämpi aivonpuoliskomme, eli vasen, yrittää parhaansa mukaan estää vaikuttamasta ajattelutoimintaamme. Joillakin ihmisllä yhteys aivopuoliskojen välillä on kytkeytynyt pois päältä, ja heidät luokitellaan helposti kuuluvaksi johonkin määritettyyn luovan hulluuden luokkaan. 

Koululaitos vahvistaa vasemman aivopuoliskon edellytyksiä, kuten matematiikkaa ja logiikkaa, oikean puolen kustannuksella, jolla voisimme esimerkiksi sanoa kuten L. Onerva runossaan Lähtö:

Sallikaa, jumalat korkeat, / kantava tuuli / sille, ken kutsunne kuuli ! / Luokaa lempeä hauta, / ellen ma yllä / kunne mun sieluni halaa ! (Runoja, 1908)

Että semmoista Wapun päivän jälkeisenä keskiyönä 2005, ja lopuksi:

Jos kaikki olisivat luovia, luovuuden puute olisi tavoiteltava hyve.